We are always eager to meet motivated people who share our vision and wish to be part of our team.

Currently we have these openings:

August 31, 2020

QA אנשי

:תאור התפקיד

ניהול מערכות איכות לפי צרכי הלקוחות  -

יישום אלמנטים של מערכות איכות  -

בניית תיקי פיתוח  -

תחזוקת תעודות איכות מול הגורמים המאשרים  -

עדכוני נהלים והוראות  -

 'חקירות כשלים וכו ,CAPA ,ניהול תהליכים כגון - שינויים הנדסיים  -

ניהול ספקים, אישור ספקים ויצירת הסכמי איכות  -

 ביצוע מבדקי איכות כולל מבדקים אצל ספקים ומבדקים פנימיים  -

תחזוקת יעדי איכות וניהול סקרי הנהלה וסטטיסטיקות ארגוניות  -

:דרישות התפקיד 

נסיון בדרישות איכות בפיתוח -

בניית תיקי פיתוח, סקרי הנהלה, מבדקים פנימיים ומבדקי ספקים ואיכות בייצור -

קבלה/בתהליך/סופיות, טיפול בחריגים, הדרכות, CAPA, ניהול חקירות, מעקב אחר תלונות  -

ניסיון בכתיבת נהלים והוראות, הכנת טפסים, הטמעת תהליכי עבודה, עבודה מול קבלני משנה  -

   21 CFR 820 לפי  FDAורצוי גם עם דרישות ה  ISO 13485 הכרות טובה עם  -

ניסיון בעבודה בתהליכים ידניים ובתהליכים ממוחשבים  -

(רצוי)  IVDניסיון ב  -

תואר ראשון או יותר במקצוע מדעי או הנדסי  -

אנגלית ברמה גבוהה  -

ידע ביישומי מחשב ברמה גבוהה  -

דרושים בעלי ניסיון של 3-5 שנים וגם בעלי ניסיון בסיסי בלבד מתוך הנחה שידע וניסיון נוספים ירכשו במהלך העבודה ומתוך עבודה בסמיכות לאנשי מקצוע מנוסים, למידה עצמאית וכדומה

תתכן משרה חלקית או על בסיס שעות

העבודה תעשה במספר מיקומים אפשריים - משרדי החברה (זיכרון יעקב), אתר הלקוח (אזורים

שונים בארץ) ואפשרית בחלק מהזמן מהבית 

1 / 1

Please reload